5.IHMC E-PROCEEDING

DUYURU

Kongre katılımınız için teşekkür ederiz. Umarız sizin için bilimsel açıdan kazanımlı ve başarılı bir kongre olmuştur.

1. Kongre katılım belgeleri mail adreslerine gönderilmiştir.
2. Bildirinizi kongre e-bildiri kitabında özet veya tam metin olarak yayınlatmak için özet veya tam metin bildirinizi 3 Ağustos 2020 Pazartesi günü akşamına kadar kongre web sayfasından ( http://ihmc2020.ussam.org/tr/) sisteme yükleyiniz.

3. Özet bildiri metinlerin e-bildiri kitabında yayınlanabilmesi için;
a) Metin ingilizçe olmalı
b) Örnek özet metin bildirisi mail adreslerinize gönderilmiştir.

4. Tam metin bildirilerin e-bildiri kitabında yayınlanabilmesi için;
a) Mail adreslerinize gönderilen örnek tam metin bildiri formatındaki gibi  yazılmalıdır.
b) Metin kısmı Türkçe veya İngilizce olabilir.
c) Metin Kısmı 4-6 sayfa arasında olmalı ve asgari; Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuç, Kaynaklar ana başlıklarını taşımalıdır. Kaynak göstermeler APA sistemiyle yapılmalıdır.

d) Yazılar 12 punto Times News Roman yazılmalı, Tablolar 10 punto olabilir.

5. Kongrede sunduğunuz bildirinizi makaleye dönüştürüp uluslararası indeksli, Dergipark üzerinden İngilizce yayın yapan  Journal of International Health Sciences and Management  (JIHSAM)   (https://dergipark.org.tr/tr/pub/jihsam) dergisinde yayınlatmak isterseniz linkten dergiye yükleyebilirsiniz.

a) Dergiye 27 Ağustos 2020 Perşembe tarihine kadar 20 ve daha fazla kongrede sunulmuş bildiri yüklenirse Aralık 2020'de 5.IHMC Kongresi için özel sayı yayınlayabiliriz.

b) Daha az sayıda makaleye dönüştürülmüş bildiri yüklenirse hakem süreçleri sonucuna göre derginin normal sayılarında makaleleri yayınlarız.

c) Çalışmasını makaleye dönüştürerek  derginin Ekim 2020 sayısında yayınlatmayı hedefleyen katılımcıların makalelerini en geç 17 Ağustos 2020 kadar dergiye yüklemeleri gerekir.

Bir başka kongrede görüşmek dileğiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Prof. Dr. Musa Özata   Doç. Dr. Sedat BOSTAN    Prof. Dr. Ramazan Erdem
Kongre Başkanları


Kongre E-Bildiri Kitabının Yayın Tarihi: 12 Ekim 2020


5. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YÖNETİMİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

(09-10 Temmuz 2020, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir)

1.      Geçen yıl 4.sü Üsküdar Üniversitesi’nde yapılan 5. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, USSAM, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi işbirliği ile 09-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında Kırşehir’de gerçekleştirilmiştir.

2.      Kongre 09 Temmuz Perşembe günü saat 09.30’da Kongre Başkanları olarak Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Özata, USSAM Başkanı ve Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Bostan ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil’in konuşmalarıyla başlamıştır.

3.      Kongreye farklı ülkelerden, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden, kamu ve özel kuruluşlardan özellikle dijital ortamda yoğun bir katılım sağlanmıştır.

4.      Kongrede yer alan dijital panellere Moskova Devlet Üniversitesi’nden Prof. Oleg Medvedev, Filistin Al-Quds Üniversitesi’nden Prof. Dr. Motasem Hamdan, Makedonya’dan Dr. Zlate Mehmedoviç, Arnavutluk Tiran Üniversitesi’nden Prof. Dr. Enver Roshi ve Pakistan Igra Üniversitesi’nden Prof. Dr. Farzan Ali Jan davetli konuşmacı olarak katılmışlardır.

5.      Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu tarafından “Etik İlkeler Işığında Hastane Yönetimi” konulu bir kongre konferansı dijital ortamda yapılmıştır.

6.      Kongrede sağlık yönetimi alanında yapılan bilimsel çalışmaların niteliğini artırmak amacıyla Prof. Dr. Ramazan Erdem tarafından “Bilimsel Çalışmalarda Kavramsallaştırma ve Özgünlük” başlıklı ve Prof. Dr. Mahmut Akbolat tarafından “Bilimsel Çalışmalarda Yol Analizi” başlıklı kongre kursları dijital ortamda gerçekleştirilmiştir.

7.      İki gün boyunca bir fiziksel, üç dijital olmak üzere dört salonda 145 (33 fiziksel ve 112 dijital) sözlü bildiri sunulmuştur.

8.      Kongrenin dijital ortamda yapılabilirliği başarılı bir şekilde deneyimlenmiştir.

9.      Kongre yapmak ciddi bir caba ve ekip çalışması gerektiriyor.

a.       Kongreyi zor şartlara rağmen başarılı bir şekilde tamamlayan Kongre Başkanı Doç. Dr. Sedat Bostan’a,

b.      Bildirilerin bilimsel değerlendirme sürecini yöneten Bilim kurulu Başkanı Prof. Dr. Ramazan Erdem ve  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alkan’a,

c.       Bildirileri değerlendiren hakemlerimize,

d.      Dijital oturumları yöneten başta Doç. Dr. Yunus Emre Öztürk olmak üzere Müjdat Yeşildal, Halil Türktemiz ve Deniz Güneş arkadaşlarımıza,

e.       Kayıt masasında çalışan arkadaşlarımıza,

f.        Kongreye fizikî olarak ev sahipliği yapan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya olmak üzere üniversite yöneticilerine ve Kongre Başkanımız Prof. Dr. Musa Özata’ya,

g.      Türkiye’nin çeşitli yerlerinden zor şartlara Kırşehir’e kadar gelen fiziki katılımcılara ve dijital katılımcılara,

h.      Fizikî ve dijital oturumlara başkanlık yapan hocalarımıza,

Çok teşekkür ediyoruz.

 

6. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi’nde görüşmek umuduyla, selam ve saygılar sunuyoruz.

 

Prof. Dr. Ramazan ERDEM

Bilim Kurulu/Kongre Başkanı

 

Sayın 5. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi Katılımcıları,

Sağlık temel insan haklarından olmakla birlikte, klasik devletin beş temel fonksiyonundan da biridir. Bununla birlikte ortalama yaşam süresinin uzaması, sağlık teknolojilerinin çok hızlı gelişmesi, ileri tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, sağlık harcamalarının GSMH içerisinde ve aile bütçelerinde önemli bir büyüklüğe ulaşması ve sağlık hizmeti sunum süreçlerinin karmaşıklaşması, kamu ve özel sağlık sektörünün etkin ve verimli yönetilme ihtiyacını doğurmuş ve sağlık hizmetlerinin profesyonel bir anlayışla yönetilmesi gerekliliğini zorunlu kılmıştır.

Bu gerekçelerle bu yılki kongremizin ana temasını “Sağlık hizmetleri için daha iyi yönetim”  olarak belirledik.

Kongrenin amacı sağlık yönetimi ve sağlık kurumları yönetimi alanında yerelden globale uzanan bilimsel bilgi, beceri ve tecrübelerin uluslararası paylaşımına zemin hazırlamaktır. Aynı zamanda kongrede, değişik ülkelerden bilim insanlarının, özellikle genç araştırmacıların, politika yapıcıların, uygulamacılar ve yöneticilerin bir araya gelmesini sağlayarak global bilgi paylaşımını sağlamak, sağlık yöneticiliğinin önemine vurgu yapmak ve sağlık yöneticiliğinin global olarak profesyonel meslekleşme sürecine katkı yapmak hedeflenmektedir.

Kongremiz Kırşehir, Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecektir. Kongre bize sağlık yönetimi konularının  yanında pandeminin sağlık sistemleri üzerine etkisini de tartışma imkanı verecektir. 

Kongremize katılımınız bizi onurlandıracaktır. İyi dileklerimizle…


Doç. Dr. Sedat BOSTAN                                                     Prof. Dr. Ramazan ERDEM                                           Prof. Dr. Musa ÖZATA

Kongre Başkanı                                                                  Kongre Başkanı                                                             Kongre Başkanı

Ordu Üniversitesi                                                              Süleyman Demirel Üniversitesi                               Kırşehir, Ahievran Üniversitesi